החייאת תינוקות והוצאת גוף זר

תודה! כבר אהבת את זה.