אל תעניקו הנחות ישירות על חשבונכם

הדרך היחידה למתן הנחות היא באמצעות רישומן בפוליסה! סעיף 41 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח אוסר תשלום עמלות (המוגדרות כהטבה מכל סוג שהוא) למי שאינו מחזיק ברישיון ביטוח תקף. איסור זה מחייב את המבטחים ואת סוכני הביטוח. הנחת סוכן שאינה מופיעה בפוליסה היא לכן עבירה פלילית על חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ורישומה בספרים מהווה עבירה על חוקי המס.

יועצת ביטוח קטייה שוורצמן, albit

תודה! כבר אהבת את זה.