הקפידו להעביר לידיעת המבטח בכתב כל מידע חיתומי

הקפידו להעביר לידיעת המבטח בכתב כל מידע חיתומי המצוי בידכם הקשור למבוטחים. שימרו תיעוד על מסירת המידע למשך זמן בלתי מוגבל. לפי סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 – ידיעתכם כמוה כידיעת המבטח וזאת גם אם אתם פועלים כשלוחו של המבוטח לעניין המו"מ בהתקשרות בהסכם הביטוח.


יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit

תודה! כבר אהבת את זה.