תתעדכן, עולם הביטוח הוא עולם דינאמי המשתנה בתכיפות גבוהה

תתעדכן! עולם הביטוח הוא עולם דינאמי המשתנה בתכיפות גבוהה. בעקרון יש לשים לב לשינויים ב: הרכב מוצרי ביטוח, תעריפים מקובלים בשוק הביטוח, חוקים, תקנות וחוזרים, פסקי דין אשר לאחרונה משיתים יותר ויותר אחריות לתשלום נזקים על סוכני הביטוח – לימדו מניסיונם של אחרים!

יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit

תודה! כבר אהבת את זה.