עבודת סטודנטים באוסטרליה

ניתן לעבוד עד 20 שעות בשבוע בזמן בלימודים וזמן בלתי מוגבל בחופשות, אך יש להגיש את הבקשה לאישור עבודה באוסטרליה ורק לאחר שהלימודים מתחילים. בן הזוג של הסטודנט לתואר שני יכול לעבוד ללא הגבלה, בעוד שבתואר ראשון הוא מוגבל ל-20 שעות.


באדיבות אתר אוסטרליה

תודה! כבר אהבת את זה.