שכיר, בדוק זכאותך להחזרי מס הכנסה לעתים קרובות

90% מהשכירים זכאים להחזרי מס הכנסה.
קיימות מספר סיבות אפשריות להחזר מס:  1. עבודה ביותר ממקום עבודה אחד
  2. החלפת עבודה
  3. עבודה רק חלק משנת המס
  4. הפקדה לקופות גמל, תרומות
  5. בורים לילדים לקויי למידה ועוד.


באדיבות,


כספית החזרי מס

תודה! כבר אהבת את זה.