כיצד לנקות באופן שוטף את המחשב מקבצים בלתי רצויים

בעת עבודה על המחשב ובעת גלישה לאתרי אינטרנט, נצברים במחשב קבצים הנקראים COOKIES ו TEMPORARY FILE . אלה קבצים זמניים, בלתי נחוצים, שמטרתם להאיץ את קצב הגלישה.בין קבצים אלה מתחבאים להם, לעיתים, לא מעט מזיקים שאינם נחוצים למחשבכם. מומלץ לבצע מחיקה של קבצים אלה. קבצים אלה ניתן למחוק באמצעות תוכנה חינמית העונה לשם CCLEANER את התוכנה ניתן להוריד מכתובת זאת:
http://www.ccleaner.com

באדיבות,

 

תודה! כבר אהבת את זה.