מחירון סולר תחנות שנת 2007

2007
מחירוןחודש
6.43ינואר
6.3פברואר
6.47מרץ
6.63אפריל
6.76מאי
6.9יוני
7.17יולי
7.3אוגוסט
7.45ספטמבר
7.77אוקטובר
7.97נובמבר
8.42דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.