מחירון סולר תחנות שנת 2006

2006
מחירוןחודש
5.94ינואר
6.2פברואר
6.19מרץ
6.28אפריל
6.58מאי
6.5יוני
6.48יולי
6.51אוגוסט
6.92ספטמבר
6.4אוקטובר
6.42נובמבר
6.52דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.