מחירון סולר תחנות שנת 2005

2005
מחירוןחודש
4.92ינואר
4.88פברואר
5מרץ
5.3אפריל
5.27מאי
5.14יוני
5.55יולי
5.52אוגוסט
6.18ספטמבר
6.35אוקטובר
6.2נובמבר
5.88דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.