מחירון סולר תחנות שנת 2004

2004
מחירוןחודש
3.9ינואר
3.98פברואר
3.95מרץ
4.09אפריל
4.19מאי
4.32יוני
4.24יולי
4.41אוגוסט
4.56ספטמבר
4.77אוקטובר
5.1נובמבר
5.05דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.