מחירון סולר תחנות שנת 2003

2003
מחירוןחודש
ינואר
3.44פברואר
3.73מרץ
3.54אפריל
3.3מאי
3.22יוני
3.24יולי
אוגוסט
3.4ספטמבר
3.36אוקטובר
3.49נובמבר
3.49דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.