מחירון סולר תחנות שנת 2002

2002
מחירוןחודש
2.35ינואר
2.33פברואר
2.52מרץ
2.92אפריל
2.92מאי
2.96יוני
2.96יולי
2.95אוגוסט
3.05ספטמבר
3.18אוקטובר
3.1נובמבר
3.09דצמבר
תודה! כבר אהבת את זה.