יש לנקות מאבק מתחת למכסה המחשב אחת לשנה

פעם בשנה לפחות כדאי להסיר את מכסה המחשב ולשאוב ולנקות את כמויות האבק שהצטברו. האבק עלול לגרום להאטה בהספק העבודה של המחשב ובמקרים קיצוניים אף לגרום לקצר. ניקוי המחשב מאריך את חייו.


באדיבות,


פיקס טכנאי מחשב

תודה! כבר אהבת את זה.