מחירי דלקים- ספטמבר 2008

בנזין 95- 6.81 ש"ח, בנזין 96- 6.83 ש"ח, סולר- סביב  ש"ח 10.05. מחירי הסולר ירדו אך התווסף בלו בסך 0.32 אג'.

תודה! כבר אהבת את זה.