בית המשפט המחוזי תל-אביב קבלת קהל

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה'8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה' (מרכז מידע טלפוני)8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חגאין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה9:00-12:00
תודה! כבר אהבת את זה.