רשימת נושאים אליהם יש להתייחס במסגרת הסכם ההעסקה

להלן רשימת נושאים אליהם יש להתייחס במסגרת הסכם ההעסקה:

גובה השכר ברוטו

היקף המשרה (מס' שעות עבודה – ישנה שונות גדולה לעתים בין מקומות עבודה שונים).

החזרי נסיעות/קבלת רכב

מס' ימי חופשה

החזרי טלפון 

קרנות פנסיה/ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות.

תשלום עבור שעות עבודה נוספות.
פורטל דרושים, חיפוש עבודה

תודה! כבר אהבת את זה.