ניקוי מסגרת הזכוכית של תמונה

תודה! כבר אהבת את זה.