הסרת אבק מתמונה

את האבק שעל פני הציור חשוב לנקות היטב האבק הינו חומר חומצי הפוגע בתמונה. מומלץ לנקותו בעזרת מברשת עדינה מאוד על מנת למנוע היווצרות סדקים בצבע. כדי להסיר מצבורי אבק מאחורי מסגרת המתיחה, יש להקפיד מדי .כמה חודשים להפוך את התמונה ולטפוח על מסגרת המתיחה.


באדיבות יש מסגרת, אומנות המסגור

תודה! כבר אהבת את זה.