הגנת תמונה מפני האור

האור גורם לנזק מצטבר לתמונה, וזה נכון לגבי אור השמש וכן לגבי תאורה ביתית. על מנת למנוע את דהיית .הצבע לאורך .השנים, חשוב להשתמש בזכוכית מוזאלית המסננת את קרני האור הפוגעים בצבע.


באדיבות יש מסגרת, אומנות המסגור

תודה! כבר אהבת את זה.