קרטון הגב של התמונה

חשוב להגן על התמונה מאחור באמצעות קרטון מוזאלי, נטול עץ וחומצה. חשוב שהקרטון יהיה צמוד היטב אל המסגרת למניעת חדירת רטיבות ומזיקים. במקרה של חדירת רטיבות, חשוב להגיע במהירות אל בעל מקצוע על מנת למנוע היווצרות .עובש על גבי התמונה.


באדיבות יש מסגרת, אומנות המסגור

תודה! כבר אהבת את זה.