אחסנה של תמונות

באדיבות יש מסגרת, אומנות המסגור

תודה! כבר אהבת את זה.