דוגמאות למבחנים

רשימה של מבחנים לדוגמא:


מבחן אישיות       מבחני חשיבה       סדרות צורות       סדרות מספריות


הבנת נתונים      הבנת הוראת      הערכת חישובים       חשיבה מרחבית


בדיקת מחרוזת תווים


  

תודה! כבר אהבת את זה.