אל תזרוק את הפוליסה בסוף תקופת הביטוח

תודה! כבר אהבת את זה.