אכילת כרום

הכרום עוזר לאזן את משק הסוכר ולכן חשוב למניעת סוכרת הריונית. הוא מצוי בקטניות, אגוזים, דגנים מלאים ושמרים.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.