בחיפוי קירות, מדי פעם יש לנתק את האבן מיד לאחר הדבקתה

במשך תהליך חיפוי קירות, מדי פעם יש לנתק את האבן מיד לאחר הדבקתה, כדי לבדוק את כושר כיסוי של הדבק בין התשתיות. כושר כיסוי של דבק ההדבקה צריך להיות לא פחות מ-90% משטח גב האבן.

תודה! כבר אהבת את זה.