בלאי של השטיח

בלאי- מומלץ להפוך את השטיח ליומיים – שלושה מדי מספר חודשים, חובה לשנות את כיוון השטיח כדי למנוע בלאי במקומות קבועים על פני השטיח.

תודה! כבר אהבת את זה.