בנק לאומי אגודת ספורט הפועל ירושלים

יום א: מ- 08:30  עד  14:45
יום ב: מ- 08:30  עד  14:45
יום ג: מ- 08:30  עד  14:45
יום ד: מ- 08:30  עד  14:45
יום ה: מ- 08:30  עד  14:45
יום ו: מ- 08:30  עד  12:00
תודה! כבר אהבת את זה.