אסלה, לשמור על האסלה נקייה תמיד

שימרו בשירותים בקבוק עם פקק לחיץ שבתוכו סבון כלים מהול במים. לפני עשיית הצרכים התיזו על האסלה. מאומה לא יידבק בה והיא תשאר תמיד לבנה.

תודה! כבר אהבת את זה.