השתדלו לא לשים זקנים בחתונה ליד הרמקולים

השתדלו לא לשים זקנים בחתונה ליד הרמקולים.
זה ממש כואב ובעייתי לאיש זקן לשמוע את הרמקלולים לידו

תודה! כבר אהבת את זה.