השתדלו לא לשים זקנים בחתונה ליד הרמקולים

השתדלו לא לשים זקנים בחתונה ליד הרמקולים.
זה ממש כואב ובעייתי לאיש זקן לשמוע את הרמקלולים לידו

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.