עדים

על במי הזוג להביא שני עדים יהודיים גברים, שאינם קרובים לחתן ולכלה, ואינם קרובים זה לזה.המכירים את בני הזוג וביכולתם להעידשבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל.


עדים המכירים את שני בני הזוג, יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.

תודה! כבר אהבת את זה.