אגרת רישום נישואין:

גובה האגרה הוא 600 שקלים, כולל: כתובה , פרסום בעיתונות, רישום נישואין ורב לעריכת חופה וקידושין.


הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים:
1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי
2. באישור הלשכה לשירותים חברתיים ניתנת הנחה למקרי סעד
3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה
4. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט
5. עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.