על מנת לקבל תעודת רווקות יש להביא:

1. תעודת זהות מעודכנת כולל ספח.
2. שתי תמונות פספורט.
3. שני עדים יהודיים היכולים להעיד על רווקותו.


 


אגרת תעודת רווקות 135 ש"ח.

תודה! כבר אהבת את זה.