ירידת ערך רכב לאחר תאונה

•בסיום התיקון מחויב השמאי על פי חוק, לתת את חוות דעתו ולציין בה את אחוז הפיצוי הכספי לירידת ערכו של הרכב כתוצאה מהתאונה. מומלץ לבחור "שמאי אחר" – שמאי עצמאי וניטראלי שאינו קשור בהסכם עם חברות הביטוח. רק שמאי כזה יוכל לפסוק את מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך לרכב. במקרה ובחרתם "שמאי חוץ" (שמאי המופיע ברשימה של חברות הביטוח) ויש לכם חילוקי דעות עמו, הנכם זכאים להזמין "שמאי אחר" להתייעץ עימו. ברוב המקרים יתגלו פערים משמעותיים לטובתך בין השמאים לגבי סכום הפיצוי אותו תקבלו מחברת הביטוח.

תודה! כבר אהבת את זה.