הגיע מועד נקודת היציאה של תכנית החסכון שלך ?

במקרה בו הגיע מועד נקודת יציאה מתוכנית חיסכון בה קיימות נקודות יציאה, רצוי שתבדוק את כדאיות המשך החסכון בתוכנית המקורית כי המשך החסכון מקנה, בדרך-כלל, נזילות גבוהה יותר מאשר בתוכנית חסכון חדשה.

תודה! כבר אהבת את זה.