קלבש

תפקיד הקלבש
ספיחת אנרגיה שלילית
בחדרים בהם כוכבים מעופפים 2+5
כדאי לשים בחדר של אדם חולה
הקלבש סופח את האנרגיה השלילית
וכך החדר מיטהר

תודה! כבר אהבת את זה.