העתקת אימון ממישהו אחר – זאת אחת הטעויות הנפוצות ביותר

העתקת אימון ממישהו אחר – זאת אחת הטעויות הנפוצות ביותר בין מתאמנים מתחילים. לחקות אימון מחבר או מבחור אקראי שמתאמן על ידכם בלי לדעת מה המטרות אימון שלו ואם הם בכלל תואמות למטרות אימון שלכם.
תוכנית אימונים צריכה להיות מבוססת על הצרכים, מטרות והמגבלויות של אותו מתאמן, תוכנית אימונים צריכה להיות מותאמת אישית לכל מתאמן.

תודה! כבר אהבת את זה.