ביטוח בנה ביתך

בנה ביתך
מזל טוב סוף סוף הגעת לשלב הבניה רק עוד דבר אחד חסר ? ביטוח בנה ביתך ! האם דאגת לביטוח בניה מתאים?

להלן חלק מהנקודות החשבות בביטוח :

*
ביטוח עבור שווי עבודות הפרויקט
*
ביטוח במקרה של נזק למתקנים וציוד עזר
*
ביטוח במקרה של נזק למבני עזר
*
ביטוח לפינוי הריסות
*
ביטוח במקרה של נזק לרכוש סמוך
*
ביטוח במקרה של נזק לרכוש הפרויקט
*
ביטוח במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי
*
ביטוח שכר אדריכלים ומהנדסים
*
ביטוח לפריצות וגניבות
*
ביטוח לפרעות ושביתות
*
ביטוח אחריות כלפי צד ג`
*
חבות מעבידים
*
ביטוח לרעידות אדמה ונזקי טבע

ביטוח בנה ביתך מקנה לך שקט נפשי בכל שלבי הבניה הביטוח מכסה אותך את הקבלנים ועובדיהם.

תודה! כבר אהבת את זה.