מה למטה ומה למעלה?

יצאתם לקמפינג? לקחתם אתכם מזרון טיולים כלשהו? בבוקר אתם מגלגלים את המזון ובערב שוב פורסים אותו?
כיצד תבדילו מהו הצד עליו תניחו את שק השינה ואת גופכם הנקי, ומה יהיה הצד שיונח על האדמה?
פשוט מאוד – על שני צידי המזרן רשמו בטוש בלתי מחיק.
צד תחתון וצד עליון.

תודה! כבר אהבת את זה.