בדיקות לאולטרה סאונד

האם הבדיקה כרוכה בסיכונים?
תשובה: לא. הבדיקה אינה כרוכה בסיכון כלשהו.

האם מכשיר האולטרה סאונד פולט קרינה?
תשובה: לא. מכשיר האולטרה סאונד משדר גלים על קוליים ללא קרינה.

האם הבדיקה כרוכה בכאב?
תשובה: לא. הבדיקה אינה פולשנית ולא גורמת לכאב כלל.

האם נדרשת הכנה מוקדמת לבדיקה?
תשובה: לבדיקת אולטרה סאונד בטן נדרש צום של 6 שעות לפחות לפני הבדיקה. בדיקה של דרכי השתן מחייבת שתייה מרובה עד שעה לפני הבדיקה. יתר הבדיקות אינן מחייבות הכנה מוקדמת.

האם יש צורך בהפניה מרופא?
תשובה: רצוי אך לא הכרחי. ניתן להגיע ללא הפניה מוקדמת מרופא.

האם מקבלים תשובה במקום?
תשובה: כן. התשובה נמסרת לנבדק מייד בסיום הבדיקה כולל הסבר מפורט.

מה עושים עם התשובה?
תשובה: פונים לרופא המטפל או למומחה הרלבנטי להמשך טיפול או מעקב.

תודה! כבר אהבת את זה.