קצבת זיקנה

אופן הגשת התביעה לקצבת זיקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

מי זכאי לקצבת זיקנה

קצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה והשלים תקופת "אכשרה". קצבת זקנה יכולה לבוא במקום גמלת נכות * אישה תושבת ישראל מבוטחת אם מתקיימים אחד מהתנאים להלן: · אשה לא נשואה – רווקה, גרושה או אלמנה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה).(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

מועד התשלום של קצבת הזקנה

קצבת הזקנה משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל: בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת. מי שנולד לפני 15 בחודש, תשולם לו הקצבה בחודש שבו הגיע לגיל המזכה בקצבה. מי שנולד לאחר 15 בחודש, תשולם לו הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגיע לגיל המזכה בקצבה.

תודה! כבר אהבת את זה.
גודל פונט