החייאת תינוקות והוצאת גוף זר

שתי אפליקציות מומלצות       

תודה! כבר אהבת את זה.