מיסוי נדל"ן

כיצד נקבע מיסוי על נדל"ן?

מיסוי נדל"ן הוא תחום מורכב, והוא משתנה מעסקה לעסקה וכמובן מאדם לאדם. החיוב במס עבור עסקאות נדל"ן תלוי בגורמים כמו שוויה הכולל של העסקה ומדרגות המס הקבועות בחוק, כמו גם בפטורים שונים, אם קיימים ורלוונטיים לעסקה הספציפית. ככלל, שיעור המיסוי נקבע על פי היכולת הכלכלית, קרי ככל שמשקיעים יותר כסף, כך משלמים מס גבוה יותר.(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

פינוי בינוי ותמ"א 38

עסקת פינוי ובינוי היא עסקה בין יזם לבין בעלי דירות בבניין מגורים במסגרתה מפונה הבניין בעלי הדירות מתחייבים למכור את זכויותיהם בו, חלקן או כולן, לצורך הריסתו  והקמת בניין חדש תחתיו. שני מסלולים מקובלים לעסקת פינוי בינוי: התחדשות עירונית אזורית: פינוי דיירים, הריסה של בנייה קיימת והקמת בנייה חדשה תחתיה, תוך ניצול יעיל יותר של(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

תשלום מס רכישה עבור מרכיב הקרקע בלבד

כאשר קבוצת הרכישה רוכשת את הקרקע בלבד אף מס הרכישה הנו בגין מרכיב הקרקע ולא עבור דירה שלמה ולמרות שהחבות במס רכישה בגין הקרקע בגובה של 5% מערך הקרקע ללא מדרגות מס כפי שמקובל ברכישת דירה סך תשלום המס עבור הקרקע בלבד נמוך מתשלום מס מדורג עבור דירה שלמה. למרות האמור לעיל, יש לסייג רוכשי דירה ראשונה, הזכאים לפטור(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

הימנעות מתשלום מע"מ בעת רכישת הקרקע על ידי קבוצת רכישה

בשלב הראשון, רוכשת הקבוצה את הקרקע מאדם פרטי, רכישת הקרקע מאדם פרטי אינה מחויבת במע"מ, ולכן אין הרוכשים חייבים בתשלום מע"מ בעסקה, שכן, כאשר אנשים פרטיים קונים קרקע מאנשים פרטיים, מס ערך מוסף אינו מוטל על העסקה. במקומות בהם הקרקע היא רכיב משמעותי מכלל עלויות הבית/דירה, הימנעות מתשלום יכול להוביל לחסכון רב בעלויות. יש לשים(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

איך לבחור קבוצת רכישה

במקרים רבים מתארגנות קבוצות רכישה הומוגניות אשר חבריה בעלי תחומי עניין משותפים רבים ואפילו קבוצת חברים ובכך נמנעים סכסוכים רבים אשר היו צצים בתדירות גבוהה יותר כאשר הקבוצה אינה הומוגנית כלל וכל אחד מחברי הקבוצה בעל דרישות, ציפיות, תחומי עניין שונים לגמרי. ללא ספק, יתרון גדול עבור חברי הקבוצה לגור בשכנות עם אנשים בעלי רקע דומה,(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

מחירוני דירות ומחשבונים

לרכוש או לשכור מס רכישה החזר משכנתא חודשי מהי יתרת המשכנתא עלות משכנתא אמיתית זכאות למשכנתא תשואה על הנכס מחירון נדל"ן זכרון דברים מיחזור חלופית עסקת משכנתא ליסינג

תודה! כבר אהבת את זה.

חשיבות תכנון המס בעת מכירת משק חקלאי

היקף העסקאות הנעשות במשקים חקלאיים בישראל, הינו מצומצם ביותר, בודאי ביחס לשיעור היקף העסקאות הנעשות במגזר העירוני, אחת הסיבות העיקריות למיעוט העסקאות הינה, שיעור המיסים הגבוה המוטל בעסקאות מעין אלו. בסופו של יום, בתום מכירת הזכויות במשק חקלאי, עשוי המוכר למצוא עצמו מעביר חלק ניכר מהתמורה המתקבלת ממכירת המשק, לרשויות המס ומינהל מקרקעי ישראל, בעוד סכום(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

ברכישת משק חקלאי, שים לב למיסים המיוחדים החלים עלייך

חוסר ידיעה בהוראות שונות המתייחסות למכירת נחלה/משק חקלאי עלולה להפיל את המוכר ו/או את הרוכש,הלוקח על עצמו את חובות המס של המוכר למלכודות מס בלתי צפויות שעלולות להכשיל את עסקת המכירה.או להפוך אותה לבלתי כדאית.בנחלה חקלאית מגוון זכויות חלקן זכויות פרטיות וחלקן זכויות עסקיות. בית המגורים שבנחלה משמש לחקלאי למגורים,הקרקע החקלאית והמבנים החקלאיים או העסקיים(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

ערעור על הטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל אשר מוטל ע"י הרשות המקומית על בעלי הקרקע, במקרה בו שופרה התכנית לבניין העיר באזור ביוזמתם (ע"י אדריכל המבנה, לצורך שיפורי תכנון) – או ביוזמת הרשות המקומית (לדוגמא: תוספת כללית ,לכל האיזור, באחוזי הבניה המותרים). ההיטל מחושב ע"י שמאי הרשות לפי עליית ערך הקרקע בעקבות השינוי. את התשלום גובה הרשות במקרה(…)

תודה! כבר אהבת את זה.
גודל פונט