תעודת רווקות

תעודת רווקות לגרוש/ה, אלמן/ה, גר

1. גרוש או גרושה, ימציאו את תעודת הגירושין המקורית. 2. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה ממשלתית מקורית, וכן תעודת זהות מעודכנת לפי המצב המשפחתי ששונה עקב פטירת בן או בת הזוג. 3. גר או גיורת צריכים להמציא תעודת גרות. 4. תייר או תיירת ימציאו דרכון רווקות מרב מוכר במקום מגוריהם בחו"ל,ויפנו עם אשור זה(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

אגרת רישום נישואין:

גובה האגרה הוא 600 שקלים, כולל: כתובה , פרסום בעיתונות, רישום נישואין ורב לעריכת חופה וקידושין. הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים: 1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי2. באישור הלשכה לשירותים חברתיים ניתנת הנחה למקרי סעד3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה4. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט5. עולה חדש/ה(…)

תודה! כבר אהבת את זה.

זמן רישום לנישואין

על מנת להירשם לנישואין על בני הזוג להופיע במחלקת רישום לנישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם כשלושה חודשים ל-45 יום לפני הנישואין. רשם הנישואין מפנה את הכלה לשיחה עם הרבנית, ולקביעת מועד הנישואין.

תודה! כבר אהבת את זה.

עדים

על במי הזוג להביא שני עדים יהודיים גברים, שאינם קרובים לחתן ולכלה, ואינם קרובים זה לזה.המכירים את בני הזוג וביכולתם להעידשבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל. עדים המכירים את שני בני הזוג, יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.

תודה! כבר אהבת את זה.

רישום לתעודת רווקות

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין עליו להביא תעודת רווקות ממחחלקת רישום הנישואין שבמועצה הדתתית בה שבמקום מגוריו. "מקום המגורים הקבוע"- מקום המגורים המופיע בספח תעודת הזהות.

תודה! כבר אהבת את זה.

אישורים לצורך רישום הנישואין

על בני הזוג להביא לרבנות:1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.2. שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים של כל אחד מבני הזוג.4. עולה חדש או מי שהוריו נישאו בחו"ל נדרש להוכיח יהדותם של הוריו בבית דין רבני.5. גרוש או גרושה ימציאו תעודות גירושין .6. אלמן או אלמנה ימציאו(…)

תודה! כבר אהבת את זה.
גודל פונט