אבק, בזמן ניקיון מומלץ לכסות את האף והפה במסכת מגן

 בזמן החשיפה לאבק הבית כמו בעת ניקיון מומלץ לכסות את האף והפה במסכת מגן.נמכרות ברשתות הפארם ועולות שקלים בודדים.


אילת גרינברג, לצאת מהבלגן

הוסף תגובה