איך להקים חברה בחו”ל

לאחר שבחרנו את האזור השיפוטי המועדף, לפתיחת החברה, נוכל לפתוח בהליכי ההקמה של החברה עצמה.

 

ראשית, יש לבחור שם לחברה הזרה ולהעבירו לאישור הרשם המקומי. הרשם המקומי יאשרו, לאחר שיוודא, שאין חברה קיימת באזור המחזיקה בשם זהה או דומה לשם הנבחר.

 

לצורך הכללת מלים כגון: בנק, נאמן, ביטוח וכדומה בשם הרשמי של החברה, יש להנפיק רישיון המאשר שהתואר אכן תואם את פעילותה העסקית של החברה.

 

באזורים מסוימים יש הגבלות נוספות. לדוגמא: חברה באי מאן יכולה להכליל בשם החברה את המונח “בין לאומי”, רק אם הון החברה גבוה מ- 100,000 ליש”ט.

 

באופן כללי, האחריות בבחירת שם תקני, היא של החברה עצמה.

 

כמות ההון הרשום של החברה הזרה, אינה מוגבלת והלקוח יכול לבחור את הסכום, כראות עיניו. יחד עם זאת, חשוב לזכור, שברוב המדינות, נקבע שעור המס בהתאם לגובה ההון הרשום של החברה. לכן מומלץ לחברה זרה בהקמה, לרשום את כמות ההון אשר תבטיח מינימום הוצאות בגין רישום ומינימום הוצאות שנתיות לצורך קיום והחזקת החברה.

 

קיימים שני סוגי מניות: מניות רשומות ומניות למוכ”ז. במקרה של מניות רשומות, שם בעליהן מופיע על האישורים, להבדיל ממניות למוכ”ז, שם הוא לא יופיע.

 

בעליהן של המניות למוכ”ז, נהנים מדיסקרטיות גבוהה יותר, אך הן נחשבות לפחות בטוחות, כיון שבמקרה של אובדן האישורים, יהיה לבעל המניות, מסוג זה, קשה מאד להוכיח את בעלותו על החברה.

 

באזורי שיפוט רבים, הפרטים של בעלי המניות הרשומים כבעלים של החברה הזרה, נותרים חסויים. לכן, בדרך כלל, מומלץ לאשר מניות רשומות ולמנות נאמנים לבעלי המניות וכך לשמור גם על חשאיות וגם על ביטחון.

 

התקנות בנוגע למשרד רשום, סוכן רשום, מזכירות חברה ושאר דרישות לצורכי אדמיניסטרציה, משתנות ממדינה למדינה.

 

בד”כ המשרד הרשום, ימוקם על פי חוק, באזור השייך למדינה בה רשומה החברה. המשרד לא חייב להיות המקום בו מבוצעת הפעילות העסקית בפועל, אלא כתובת אליה ניתן לשלוח הודעות רשמיות למיניהן. במדינות רבות קיימת דרישה למינוי סוכן רשום, אשר משמש כנציג החברה הזרה.

לעתים קרובות קיימת גם הדרישה, למינוי של מזכיר חברה, אשר באחריותו לוודא, שהחברה הרשומה עומדת בכל הדרישות של החוק המקומי ובכל חובותיה כלפי הרשם והממשלה המקומיים.

 

באזורי שיפוט רבים, קיימת דרישה לייצוגה של מועצת הפועלים ע”י דירקטוריון המורכב מאחד עד שלושה אנשים. במקרים מסוימים, כדי למנוע את שיוכה של החברה הזרה למדינה הגובה שעור מס גבוה, נהוג למנות מנהל נאמן מקצועי שימנע זאת.

 

בכל מקרה מומלץ ללקוחות לבחור בקפידה את נציגיהם של החברות הזרות שלהם ולקבל שירותי חוץ, אך ורק מגופים מוכרים ומכובדים. ספק שירות שאינו מקצועי עשוי לגרום לנזק רב עבור החברה, הן מבחינה תדמיתית והן מבחינה כספית.

הוסף תגובה