אילוף לפקודה "רגלי":

התחילו את האילוף כשהכלב במצב ישיבה לשמאלכם. תוך שימוש בשם הכלב ובפקודה “רגלי”, התחילו ללכת. צאו ברגל ימין. שמרו את הכלב קרוב לירך. העניקו את גמול המזון לאחר שהכלב עשה מספר צעדים בהליכת “רגלי”.

כשהכלב מסוגל לצעוד 30-20 צעדים ללא הגבלות, השתמשו בגמול מזון כתמריץ לפנות שמאלה. משיכות קלות ברצועה יחזירו את הכלב למצב הנכון. משאולף הכלב ללכת “רגלי” כשהוא קשור ברצועה, חזרו על התרגיל ללא רצועה. שימו את הרצועה על כתפיכם והחזיקו גמול מזון בידכם השמאלית.


באדיבות דניאל, מרפאה וטרינרית בחיפה 04-8385542

הוסף תגובה