אירגון האשראי לעסק – קליימן יאן

אירגון האשראי לעסק – קליימן יאן

הניסיון מלמד שאחוז ניכר מהעסקים הקטנים כושלים עוד במהלך שלוש השנים הראשונות להקמתם.מהמחקרים שערך יאן קליימן עולה כי גורם העיקרי לסגירת עסקים הוא מחסור בהון חוזר ומסגרת בלתי מספקת של ביטחונות וערבויות .

במילים אחרות ,אומר קליימן יאן ,אילו היה ביכולתם של בעלי אותם עסקים להשיג מימון שוטף בתנאים סבירים ,רבים מהם לא היו כושלים ונסגרים .כלל ידוע הוא כי מלבד ההון העצמי ,זקוקים רוב העסקים למימון חיצוני שוטף ,לרוב נדרש המימון החיצוני מהסיבה הפשוטה שהעסק מעמיד ללקוחותיו אשראי ארוך יותר מן האשראי שהוא מקבל מספקים או מגורמים אחרים הקשורים עימו.לכך מתוסף תמיד הצורך לשלם באופן שוטף את ההוצאות הקבועות .

מכאן ברור כי ללא כיסוי מימוני מתאים ,עלול העסק להיקלע למצב שבו לא יוכל להמשיך ולקיים מהלך חיים עיסקי תקין ,ובכל זאת  עסקים קטנים סובלים לעיתים קרובות ,ולפעמים אפילו באופן כרוני ,מבעיות של מימון ( מחנק אשראי ) ,יש לכך שתי סיבות שכיחות ,טוען יאן קליימן ,האחת פנימית והשנייה חיצונית :

1.מבנה לקוי של העסק

2.קושי בקבלת אשראי בשל בעיית ביטחונות .

מקורות האשראי העיקריים במשק הישראלי – הבנקים המסחריים והיעודיים – מעדיפים להעניק הלוואות גדולות בעלויות עיסקה נמוכות ,כלומר,הם מעניקים תנאים מועדפים לעסקים גדולים ,ותנאים גרועים יותר לעסקים קטנים ,התוצאה ,מציין קליימן יאן ,מחיר ההון לעסקים קטנים הוא לרוב גבוה יותר מאשר לעסקים גדולים .

ולא רק זאת ,הבנקים מייחסים לעסקים הקטנים סיכון גבוה ורמת מוסר תשלומים נמוכה,לכן דורשים מהם יחס גבוה יותר של ביטחונות בגין האשראי .מכל זה ברור שהעסקים הקטנים עומדים כבר בתחילת דרכם בפני משוכה שקשה לדלג עליה,ללא ייעוץ של מומחה ,כדוגמאת יאן קליימן .

עקב חוסר כישורים וידע ,מתקשה בעל העסק הקטן להציג בפני הבנק בצורה משכנעת את התוכניות והמסמכים המהווים בסיס טוב להשגת האשראי ,ולא תמיד ביכולתו לשכור את שירותיו של כלכלן או יועץ פיננסי שישלימו את החסר.

בעל עסק הקטן גם אינו נהנה מהיתרון שיש לפירמות גדולות בגיוס הון בבורסה או בקבלת השקעות מחברות השקעות או קרנות סיכון .

הוסף תגובה