אכילה בסוכה

אכילה בסוכה בלילה הראשון היא חובה וצריך לאכול בסוכה לפחות כזית פת. במקרה שיורד גשם אם נראה שיפסקו תוך שעה-שעתיים ימתין ואחר כך יקדש ויאכל בסוכה כראוי, ואם רואה שלא יפסיקו הגשמים או שהמתין ולא פסקו, מקדש בסוכה ומברך שהחיינו ומכוין בשהחיינו גם על הסוכה, אבל אינו מברך לישב בסוכה ונוטל ידיו ומברך המוציא ואוכל שם כזית פת בלי הפסק ונכנס לביתו וגומר סעודתו, ויש לו לכוין בשעת נטילת ידים ובשעת ברכת המוציא שדעתו לאכול גם בבית. בשאר ימי החג אין חיוב לאכול בסוכה, אלא שאם הוא רוצה לאכול אכילת קבע או לישון צריך לאכול או לישון בסוכה.


לכתבה המלאה, לחץ כאן


באדיבות אתר לולב, האתר הגדול ביותר המוכר ארבעת המינים באינטרנט ליחידים.

הוסף תגובה