אל תאמין לפרסומים או לכל מיני הבטחות על תשואות גבוהות

הכנסה מדמי שכירות – אל תאמין לפרסומים או לכל מיני הבטחות על תשואות גבוהות.רוב רובן של התשואות המפורסמות בנכסים בכלל, הן תשואות ברוטו שלא מספקות את התמונה האמיתית לגבי תשואה. חשוב לחשב את התשואה נטו על ההון העצמי אשר מתייחסת ליתרת המזומנים שנותרת לך כמשקיע בסוף השנה,לאחר 12 חודשים ולאחר תשלום כל ההוצאות השוטפות,כולל החזרי ההלוואה(ריבית וקרן).

מאת: שרון גינדי

באדיבות פורטל היוקרה של ישראל

הוסף תגובה